ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οδηγίες λειτουργίας των Ακαδημιών Καμπανιακού

 

Οδηγίες λειτουργίας των Ακαδημιών Καμπανιακού

Η είσοδος και η έξοδος από το Αθλητικό Κέντρο θα γίνεται με την χρήση μάσκας, εκτός από την ώρα προπόνησης όπου θα αφαιρείται.

Η χρήση αποδυτηρίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από τον υπεύθυνο προπονητή.

Χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί κλπ απαγορεύονται.

Η παραμονή των γονέων στον χώρο προπόνησης δεν επιτρέπεται(εξαιρείται η περίπτωση κάποιας γραμματειακής διαδικασίας.

Κάθε Δευτέρα θα προσκομίζεται το self tests που θα πραγματοποιεί ο αθλητής την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης δεν θα επιτραπεί η προπόνηση.

Διαφορετικά μπορεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό εμβολιασμού η πιστοποιητικό  νόσησης.

Αναφορικά με τα παιδιά που νόσησαν, προτείνεται η παιδιατρική εκτίμηση πριν την έναρξη της προπονητικής διαδικασίας.